TUYÊN BỐ RỦI RO

  • 20/07/2021

GIAO DỊCH KHÔNG PHÙ HỢP VỚI MỌI NGƯỜI. GIAO DỊCH NGOẠI HỐI CÓ RỦI RO CAO VÀ CÓ THỂ LÀM BẠN HOÀN TOÀN MẤT TIỀN!
Giao dịch ngoại hối ký quỹ có mức RỦI RO CAO và có thể không phù hợp với tất cả các nhà đầu tư. Trước khi quyết định giao dịch ngoại hối, bạn nên xem xét cẩn thận các mục tiêu đầu tư, mức độ kinh nghiệm và khẩu vị rủi ro của mình. Có khả năng là bạn có thể bị lỗ một phần hoặc toàn bộ khoản đầu tư ban đầu của mình và do đó bạn không nên đầu tư số tiền mà bạn không có khả năng bị mất! Mức độ đòn bẩy cao liên quan đến giao dịch tiền tệ có nghĩa là mức độ rủi ro so với các sản phẩm tài chính khác cao hơn. Đòn bẩy (hoặc giao dịch ký quỹ) có thể chống lại bạn, dẫn đến thua lỗ đáng kể. Và cảm thấy một cảm giác tương tự như bị đấm vào bụng.
Có rủi ro đáng kể trong bất kỳ giao dịch ngoại hối nào, bao gồm nhưng không giới hạn ở đòn bẩy, mức độ tín nhiệm, sự bảo vệ theo quy định hạn chế và sự biến động của thị trường có thể ảnh hưởng đáng kể đến giá hoặc tính thanh khoản của tiền tệ hoặc cặp tiền tệ. Bạn nên biết tất cả các rủi ro liên quan đến giao dịch ngoại hối và tìm kiếm lời khuyên từ một cố vấn tài chính độc lập nếu bạn có bất kỳ nghi ngờ nào.
Ý kiến thị trường Tradepro sẽ không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ tổn thất hoặc thiệt hại nào, bao gồm nhưng không giới hạn ở bất kỳ tổn thất lợi nhuận nào, có thể phát sinh trực tiếp hoặc gián tiếp từ việc sử dụng hoặc phụ thuộc vào thông tin đó. BẠN hoàn toàn chịu trách nhiệm về bất kỳ quyết định đầu tư nào của bạn. Những quyết định như vậy chỉ nên dựa trên đánh giá của bạn về hoàn cảnh tài chính, mục tiêu đầu tư, khả năng chấp nhận rủi ro và nhu cầu thanh khoản. Rủi ro Giao dịch qua Internet Có những rủi ro liên quan đến việc sử dụng hệ thống giao dịch thực hiện giao dịch dựa trên Internet bao gồm nhưng không giới hạn ở lỗi phần cứng, phần mềm và kết nối Internet.

Vì Tradepro không kiểm soát công suất tín hiệu, việc tiếp nhận hoặc định tuyến qua Internet, cấu hình thiết bị của bạn hoặc độ tin cậy của kết nối, chúng tôi không thể chịu trách nhiệm về các lỗi giao tiếp, biến dạng hoặc chậm trễ khi giao dịch qua Internet. Phân phối Trang web này không nhằm mục đích phân phối hoặc sử dụng bởi bất kỳ người nào ở bất kỳ quốc gia nào mà việc phân phối hoặc sử dụng như vậy sẽ trái với luật pháp hoặc quy định của địa phương. Không có dịch vụ hoặc khoản đầu tư nào được đề cập trong trang web này dành cho những người cư trú ở bất kỳ quốc gia nào mà việc cung cấp các dịch vụ hoặc khoản đầu tư đó sẽ trái với luật pháp hoặc quy định của địa phương. Khách truy cập trang web này có trách nhiệm xác định các điều khoản và tuân thủ bất kỳ luật hoặc quy định địa phương nào mà họ phải tuân theo.

Vui lòng đọc thêm ĐIỀU KHOẢN VÀ ĐIỀU KIỆN CỦA Tradepro 

HOTLINE ZALO TELEGRAM BACKTOP
Nhiều bài viết hơn
RobotPro - Giao dịch tự động

RobotPro - Giao dịch tự động

  • 10/06/2021
CoppyTrade Lợi Nhuận hơn 100% - ExnessSocial

CoppyTrade Lợi Nhuận hơn 100% - ExnessSocial

  • 10/06/2021
Khuyến Mãi 50% - Sàn XM

Khuyến Mãi 50% - Sàn XM

  • 10/06/2021
Nap/Rút nhanh nhất - Sàn EXNESS

Nap/Rút nhanh nhất - Sàn EXNESS

  • 10/06/2021
Zalo Tín Hiệu - Sàn Chuẩn VTMarkets

Zalo Tín Hiệu - Sàn Chuẩn VTMarkets

  • 10/06/2021

Đăng ký học online

Nếu học viên thanh toán bằng hình thức chuyển khoản, vui lòng chuyển khoản học phí vào thông tin tài khoản bên dưới.

NỘI DUNG: Tên học viên_ SĐT _ Chương Trình Đăng Ký

Thông tin tài khoản

Ngân Hàng Quân Đội MB Bank

Công Ty Cổ Phần Đầu Tư - Đào Tạo Quốc Tế

Số TK: 1161 1666 68888

Chọn khóa học

Đăng Ký Trải Nghiệm Bot Có Lợi Nhuận