Tín hiệu

Mở tín hiệu giao dịch

Buy

META - FB

cc
ID: 1930
Entry: 220
Take profit: 269
Stoplosss: 80
* Chiến lược giao dịch
Buy Face 08:09 - 10/02/2022
Buy

EUR/USD

ID: 1934
Entry: 1.0900
Take profit: 1.0969
Stoplosss: 1.0899
* Chiến lược giao dịch
Buy EUR TIKTOK 15:05 - 14/03/2022
Sell

XAU/USD

ID: 1932
Entry: 2000
Take profit: 1979
Stoplosss: 2006
* Chiến lược giao dịch
sell Vàng 3 đỉnh 13:19 - 08/03/2022
Buy

BTC/USD

ID: 12928
Entry: 41940
Take profit: 43700
Stoplosss: 41100
* Chiến lược giao dịch
Buy BTC 18:12 - 19/01/2022
Sell

OIL

ID: 12927
Entry: 85.75
Take profit: 85.00
Stoplosss: 86.30
* Chiến lược giao dịch
Sell WTI 11:15 - 19/01/2022
Sell

XAU/USD

ID: 12920
Entry: 1809.7
Take profit: 1802.9
Stoplosss: 1810.7
* Chiến lược giao dịch
sell XauUsd 15:08 - 11/01/2022
Buy

XAU/USD

ID: 12917
Entry: 1792.7
Take profit: 1801.7
Stoplosss: 1788.0
* Chiến lược giao dịch
Buy Vàng 14:01 - 10/01/2022
Sell

GBP/USD

ID: 12916
Entry: 1.3587
Take profit: 1.3557
Stoplosss: 1.3617
* Chiến lược giao dịch
sell GU 11:06 - 10/01/2022
Buy

XAU/USD

ID: 12914
Entry: 1794.5
Take profit: 1806.5
Stoplosss: 1788.0
* Chiến lược giao dịch
Buy Vàng 17:19 - 06/01/2022
Buy

CHF/JPY

ID: 12913
Entry: 126.04
Take profit: 126.49
Stoplosss: 125.92
* Chiến lược giao dịch
Buy Chf Jpy 14:47 - 06/01/2022
Sell

GBP/USD

ID: 12912
Entry: 1.3526
Take profit: 1.3480
Stoplosss: 1.3560
* Chiến lược giao dịch
Sell GU 12:05 - 06/01/2022
Buy

XAU/USD

ID: 12911
Entry: 1808.9
Take profit: 1816.6
Stoplosss: 1804.6
* Chiến lược giao dịch
Buy XauUsd 09:35 - 06/01/2022
Sell

AUD/NZD

ID: 12910
Entry: 1.0620
Take profit: 1.0400
Stoplosss: 1.0680
* Chiến lược giao dịch
Sell AudNzd 08:55 - 06/01/2022
Buy

BTC/USD

ID: 12909
Entry: 46553
Take profit: 51500
Stoplosss: 46290
* Chiến lược giao dịch
Buy BTC 16:08 - 04/01/2022
Buy

EUR/GBP

ID: 12908
Entry: 0.8374
Take profit: 0.8420
Stoplosss: 0.8355
* Chiến lược giao dịch
Buy EG 14:50 - 04/01/2022
Buy

XAU/USD

ID: 12907
Entry: 1803.6
Take profit: 1810.9
Stoplosss: 1798.7
* Chiến lược giao dịch
Buy Gold 13:58 - 04/01/2022
Buy

AUD/CAD

ID: 12906
Entry: 0.9177
Take profit: 0.9223
Stoplosss: 0.9114
* Chiến lược giao dịch
Buy Aud Cad 10:35 - 04/01/2022
Buy

AUD/USD

ID: 12905
Entry: 0.7201
Take profit: 0.7260
Stoplosss: 0.7113
* Chiến lược giao dịch
Buy AU 10:17 - 04/01/2022
Sell

GBP/USD

ID: 12904
Entry: 1.3472
Take profit: 1.3435
Stoplosss: 1.3490
* Chiến lược giao dịch
Sell GU 10:00 - 04/01/2022
Buy

XAU/USD

ID: 12903
Entry: 1801.0
Take profit: 1809.6
Stoplosss: 1797.0
* Chiến lược giao dịch
Buy Vàng 1801 18:10 - 30/12/2021
Sell

GBP/JPY

ID: 12902
Entry: 155.25
Take profit: 153.60
Stoplosss: 155.87
* Chiến lược giao dịch
Sell GJ 09:44 - 30/12/2021
Sell

AUD/USD

ID: 12901
Entry: 0.7261
Take profit: 0.7228
Stoplosss: 0.7288
* Chiến lược giao dịch
Sell AU 09:15 - 30/12/2021
Buy

USD/JPY

ID: 12900
Entry: 114.81
Take profit: 115.06
Stoplosss: 114.65
* Chiến lược giao dịch
Buy UJ 18:16 - 28/12/2021
Sell

GBP/USD

ID: 12899
Entry: 1.3446
Take profit: 1.3426
Stoplosss: 1.3465
* Chiến lược giao dịch
Sell GU 17:01 - 28/12/2021
Buy

EUR/USD

ID: 12898
Entry: 1.1324
Take profit: 1.1342
Stoplosss: 1.1320
* Chiến lược giao dịch
Buy E U 16:43 - 28/12/2021
Sell

XAU/USD

ID: 1897
Entry: 1809.4
Take profit: 1804.2
Stoplosss: 1815.2
* Chiến lược giao dịch
vàng hàng ngày 08:34 - 28/12/2021
Sell

GBP/USD

ID: 12896
Entry: 1.3350
Take profit: 1.3329
Stoplosss: 1.3418
* Chiến lược giao dịch
sell GU 14:10 - 23/12/2021
Sell

EUR/USD

ID: 12895
Entry: 1.1338
Take profit: 1.1310
Stoplosss: 1.1347
* Chiến lược giao dịch
sell EU 08:38 - 23/12/2021
Sell

PREMIUM

ID: 1894
Entry: 1.0592
Take profit: 1.0513
Stoplosss: 1.0627
* Chiến lược giao dịch
Lệnh 5 sao AUDNZD 09:15 - 22/12/2021
Buy

XAU/USD

ID: 1893
Entry: 1784.2
Take profit: 1810.1
Stoplosss: 1777.3
* Chiến lược giao dịch
Buy vàng 09:12 - 22/12/2021
Buy

AUD/NZD

ID: 12892
Entry: 1.0562
Take profit: 1.0610
Stoplosss: 1.0508
* Chiến lược giao dịch
buy Aud Nzd 15:09 - 20/12/2021
Buy

CHF/JPY

ID: 12891
Entry: 122.87
Take profit: 123.34
Stoplosss: 122.70
* Chiến lược giao dịch
buy Chfjpy 11:24 - 20/12/2021
Sell

AUD/CAD

ID: 12890
Entry: 0.9163
Take profit: 0.9137
Stoplosss: 0.9198
* Chiến lược giao dịch
sell Aud Cad Fxs 15:20 - 15/12/2021
Buy

GBP/USD

ID: 12889
Entry: 1.3196
Take profit: 1.3231
Stoplosss: 1.3189
* Chiến lược giao dịch
Buy GU 10:26 - 14/12/2021
Buy

XAU/USD

ID: 1888
Entry: 1783.7
Take profit: 1791.0
Stoplosss: 1767.0
* Chiến lược giao dịch
Buy limit vàng 10:48 - 13/12/2021
Sell

OIL

ID: 1887
Entry: 75.160
Take profit: 68.000
Stoplosss: 84.000
* Chiến lược giao dịch
Sell OIL 16:32 - 08/12/2021
Buy

GBP/USD

ID: 1886
Entry: 1.3239
Take profit: 1.3278
Stoplosss: 1.3183
* Chiến lược giao dịch
buy GU 16:27 - 08/12/2021
Buy

GBP/USD

ID: 1885
Entry: 1.3271
Take profit: 1.3302
Stoplosss: 1.3269
* Chiến lược giao dịch
buy gu non 19:35 - 03/12/2021
Buy

GBP/USD

ID: 12884
Entry: 1.3277
Take profit: 1.3330
Stoplosss: 1.3260
* Chiến lược giao dịch
Buy Gbp úsd 15:00 - 02/12/2021
Sell

XAU/USD

ID: 12883
Entry: 1795.2
Take profit: 1781.5
Stoplosss: 1808.4
* Chiến lược giao dịch
sell Vàng 09:38 - 29/11/2021
Sell

GBP/USD

ID: 1881
Entry: 1.3319
Take profit: 1.3294
Stoplosss: 1.3324
* Chiến lược giao dịch
s gu 17:41 - 26/11/2021
Sell

GBP/USD

ID: 1882
Entry: 1.3319
Take profit: 1.3294
Stoplosss: 1.3324
* Chiến lược giao dịch
s gu 17:41 - 26/11/2021
Buy

AUD/USD

ID: 1880
Entry: 0.7164
Take profit: 0.7372
Stoplosss: 0.7145
buy aud 08:39 - 26/11/2021
Buy

XAU/USD

ID: 12879
Entry: 1793.4
Take profit: 1800.0
Stoplosss: 1788.0
* Chiến lược giao dịch
Buy Vàng 11:58 - 24/11/2021
Sell

EUR/USD

ID: 1877
Entry: 1.1263
Take profit: 1.1180
Stoplosss: 1.1290
* Chiến lược giao dịch
S eu 15:03 - 22/11/2021
Buy

XAU/USD

ID: 1876
Entry: 1844.7
Take profit: 1854.5
Stoplosss: 1840.0
* Chiến lược giao dịch
fxs s v 14:56 - 22/11/2021
Sell

XAU/USD

ID: 12875
Entry: 1863.8
Take profit: 1858.2
Stoplosss: 1866.8
* Chiến lược giao dịch
sell Vàng 1863 17:14 - 19/11/2021
Buy

BTC/USD

ID: 1874
Entry: 56000
Take profit: 60000
Stoplosss: 54000
btc 16:59 - 19/11/2021
Buy

GBP/USD

ID: 1873
Entry: 1.3502
Take profit: 1.3522
Stoplosss: 1.3491
* Chiến lược giao dịch
gu 14:31 - 19/11/2021
Sell

EUR/AUD

ID: 1872
Entry: 1.5636
Take profit: 1.5616
Stoplosss: 1.5656
* Chiến lược giao dịch
eaud 22:32 - 18/11/2021
Buy

CAD/CHF

ID: 1871
Entry: 0.7323
Take profit: 0.7345
Stoplosss: 0.7279
* Chiến lược giao dịch
fxs 22:31 - 18/11/2021
Buy

CAD/CHF

ID: 1870
Entry: 0.7323
Take profit: 0.7345
Stoplosss: 0.7279
fxs 22:31 - 18/11/2021
Buy

GBP/CAD

ID: 1869
Entry: 1.6979
Take profit: 1.7006
Stoplosss: 1.6946
* Chiến lược giao dịch
gcad fxs 20:05 - 18/11/2021
Sell

EUR/USD

ID: 1868
Entry: 1.1339
Take profit: 1.1324
Stoplosss: 1.1489
* Chiến lược giao dịch
s gu fxs 15:31 - 18/11/2021
Sell

GBP/USD

ID: 1867
Entry: 1.3497
Take profit: 1.3478
Stoplosss: 1.352
* Chiến lược giao dịch
sell gu 15:23 - 18/11/2021
Sell

XAU/USD

ID: 1865
Entry: 1862.2
Take profit: 1857.0
Stoplosss: 1865.0
sell v 17:10 - 15/11/2021
Buy

CHF/JPY

ID: 1864
Entry: 123.58
Take profit: 123.77
Stoplosss: 123.30
* Chiến lược giao dịch
fxs 19:01 - 12/11/2021
Buy

EUR/AUD

ID: 1863
Entry: 1.5672
Take profit: 1.5716
Stoplosss: 1.5600
* Chiến lược giao dịch
eau 15:01 - 12/11/2021
Buy

XAU/USD

ID: 12862
Entry: 1856.6
Take profit: 1860.0
Stoplosss: 1853.5
* Chiến lược giao dịch
Buy Vàng 11:32 - 12/11/2021
Sell

GBP/USD

ID: 1861
Entry: 1.3402
Take profit: 1.3353
Stoplosss: 1.3459
* Chiến lược giao dịch
gu 17:14 - 11/11/2021
Buy

XAU/USD

ID: 1859
Entry: 1825.1
Take profit: 1828.2
Stoplosss: 1823.4
* Chiến lược giao dịch
vàng 14:09 - 10/11/2021
Sell

EUR/CAD

ID: 1858
Entry: 1.4439
Take profit: 1.4423
Stoplosss: 1.4478
* Chiến lược giao dịch
ecad 21:31 - 09/11/2021
Sell

XAU/USD

ID: 12857
Entry: 1825.7
Take profit: 1820.0
Stoplosss: 1831.0
* Chiến lược giao dịch
sell Vàng 16:51 - 09/11/2021
Buy

MANAUSD

ID: 1856
Entry: 2.6441
Take profit: 3.0853
Stoplosss: 2.4012
* Chiến lược giao dịch
manacoin 11:36 - 09/11/2021
Buy

PREMIUM

ID: 12855
Entry: 1815.9
Take profit: 1824.2
Stoplosss: 1810.0
* Chiến lược giao dịch
Buy Premium 10:51 - 08/11/2021
Sell

XAU/USD

ID: 12854
Entry: 1818.5
Take profit: 1813.4
Stoplosss: 1821.5
* Chiến lược giao dịch
loss sell Vàng 10:39 - 08/11/2021
Buy

AUD/USD

ID: 1853
Entry: 0.7387
Take profit: 0.7392
Stoplosss: 0.7380
* Chiến lược giao dịch
au 09:01 - 08/11/2021
Sell

PREMIUM

ID: 1852
Entry: 1793.2
Take profit: 1782.1
Stoplosss: 1795.2
* Chiến lược giao dịch
PREMIUM 07:32 - 06/11/2021
Buy

CHF/JPY

ID: 1851
Entry: 124.26
Take profit: 124.45
Stoplosss: 123.91
* Chiến lược giao dịch
chfjpy 18:15 - 05/11/2021
Buy

GBP/USD

ID: 1849
Entry: 1.3681
Take profit: 1.3726
Stoplosss: 1.3667
* Chiến lược giao dịch
gu buy 08:28 - 04/11/2021
Sell

GBP/USD

ID: 1847
Entry: 1.3627
Take profit: 1.3612
Stoplosss: 1.3633
* Chiến lược giao dịch
GU Sel 18:45 - 02/11/2021
Sell

GBP/USD

ID: 1846
Entry: 1.3682
Take profit: 1.3637
Stoplosss: 1.3721
* Chiến lược giao dịch
fxs 07:49 - 01/11/2021
Buy

EUR/USD

ID: 1845
Entry: 1.1595
Take profit: 1.1634
Stoplosss: 1.1570
* Chiến lược giao dịch
fxs buy 21:31 - 29/10/2021
Buy

CAD/CHF

ID: 1844
Entry: 0.7385
Take profit: 0.7395
Stoplosss: 0.7338
* Chiến lược giao dịch
fxs cadchf 14:10 - 29/10/2021
Sell

USD/JPY

ID: 12842
Entry: 113.46
Take profit: 112.50
Stoplosss: 114.00
* Chiến lược giao dịch
sell UJ 00:56 - 29/10/2021
Sell

EUR/USD

ID: 18840
Entry: 1.1640
Take profit: 1.1624
Stoplosss: 1.1788
* Chiến lược giao dịch
EURUSD 20:18 - 28/10/2021
Buy

DOGECOIN

ID: 1836
Entry: 0.2531
Take profit: 0.3212
Stoplosss: 0.1917
* Chiến lược giao dịch
Coin Doge 14:09 - 27/10/2021
Buy

ICP/USDT

ID: 1834
Entry: 42.9
Take profit: 51.8
Stoplosss: 40.92
* Chiến lược giao dịch
Coin ICP 09:36 - 27/10/2021
Buy

CP Pfizer

ID: 1831
Entry: 42.54
Take profit: 50
Stoplosss: 40.7
* Chiến lược giao dịch
CP vaxin PFE 26 15:27 - 26/10/2021
Buy

EUR/USD

ID: 12828
Entry: 1.1601
Take profit: 1.1618
Stoplosss: 1.1572
* Chiến lược giao dịch
Buy Eur Usd 09:16 - 26/10/2021
Buy

PREMIUM

ID: 12827
Entry: 1.6162
Take profit: 1.6212
Stoplosss: 1.6131
* Chiến lược giao dịch
Buy Eur Nzd premium DCA 2 09:05 - 26/10/2021
Buy

APPLE

ID: 1643
Entry: 147
Take profit: 162
Stoplosss: 136
* Chiến lược giao dịch
Buy Apple 14:20 - 25/08/2021

Đóng lệnh giao dịch

Tín Hiệu Giá PIPs Phân Tích Kết quả
ID: 1934

EUR/USD

14/03 17:12
Buy
1.0900 69 Win
EUR/USD
ID: 12928

BTC/USD

24/01 22:23
Buy
41940 -840 Loss
BTC/USD
ID: 12910

AUD/NZD

14/01 07:30
Sell
1.0620 220 Win
AUD/NZD
ID: 12916

GBP/USD

10/01 23:58
Sell
1.3587 30 Win
GBP/USD
ID: 12912

GBP/USD

10/01 08:54
Sell
1.3526 -34 Loss
GBP/USD
ID: 12913

CHF/JPY

06/01 15:39
Buy
126.04 -12 Loss
CHF/JPY
ID: 12905

AUD/USD

05/01 23:08
Buy
0.7201 59 Win
AUD/USD
ID: 12908

EUR/GBP

05/01 09:42
Buy
0.8374 -19 Loss
EUR/GBP
ID: 12909

BTC/USD

04/01 16:34
Buy
46553 -263 Loss
BTC/USD
ID: 12902

GBP/JPY

03/01 20:55
Sell
155.25 165 Win
GBP/JPY
ID: 12903

XAU/USD

30/12 23:15
Buy
1801.0 86 Win
XAU/USD
ID: 12899

GBP/USD

28/12 23:34
Sell
1.3446 20 Win
GBP/USD
ID: 1897

XAU/USD

28/12 13:54
Sell
1809.4 -58 Loss
XAU/USD
ID: 1893

XAU/USD

24/12 14:59
Buy
1784.2 259 Win
XAU/USD
ID: 12896

GBP/USD

23/12 18:08
Sell
1.3350 -68 Loss
GBP/USD
ID: 1887

OIL

20/12 14:33
Sell
75.160 7160 Win
OIL
ID: 12890

AUD/CAD

16/12 10:41
Sell
0.9163 -35 Loss
AUD/CAD
ID: 12889

GBP/USD

14/12 17:41
Buy
1.3196 35 Win
GBP/USD
ID: 1885

GBP/USD

04/12 07:15
Buy
1.3271 31 Win
GBP/USD
ID: 1881

GBP/USD

01/12 09:20
Sell
1.3319 25 Win
GBP/USD
ID: 1882

GBP/USD

26/11 18:23
Sell
1.3319 -5 Loss
GBP/USD
ID: 1880

AUD/USD

26/11 09:40
Buy
0.7164 -19 Loss
AUD/USD
ID: 1831

CP Pfizer

24/11 11:17
Buy
42.54 4204 Win
CP Pfizer
ID: 1876

XAU/USD

22/11 17:51
Buy
1844.7 -47 Loss
XAU/USD
ID: 1870

CAD/CHF

20/11 05:53
Buy
0.7323 22 Win
CAD/CHF
ID: 1873

GBP/USD

19/11 14:59
Buy
1.3502 -11 Loss
GBP/USD
ID: 1872

EUR/AUD

19/11 05:22
Sell
1.5636 20 Win
EUR/AUD
ID: 1868

EUR/USD

18/11 20:03
Sell
1.1339 15 Win
EUR/USD
ID: 1865

XAU/USD

16/11 08:57
Sell
1862.2 -28 Loss
XAU/USD
ID: 1864

CHF/JPY

15/11 07:59
Buy
123.58 19 Win
CHF/JPY
ID: 12862

XAU/USD

12/11 13:42
Buy
1856.6 34 Win
XAU/USD
ID: 1859

XAU/USD

11/11 00:28
Buy
1825.1 31 Win
XAU/USD
ID: 12857

XAU/USD

10/11 06:35
Sell
1825.7 57 Win
XAU/USD
ID: 12854

XAU/USD

08/11 13:41
Sell
1818.5 -30 Loss
XAU/USD
ID: 1853

AUD/USD

08/11 09:21
Buy
0.7387 5 Win
AUD/USD
ID: 1834

ICP/USDT

05/11 20:26
Buy
42.9 89 Win
ICP/USDT
ID: 1847

GBP/USD

02/11 19:01
Sell
1.3627 -6 Loss
GBP/USD
ID: 12842

USD/JPY

01/11 08:16
Sell
113.46 -54 Loss
USD/JPY
ID: 1844

CAD/CHF

30/10 07:11
Buy
0.7385 10 Win
CAD/CHF
ID: 1836

DOGECOIN

28/10 13:24
Buy
0.2531 681 Win
DOGECOIN
ID: 18837

EUR/USD

27/10 21:38
Sell
1.1620 13 Win
EUR/USD
ID: 1823

PREMIUM

27/10 07:01
Buy
1786.2 83 Win
PREMIUM
ID: 18832

EUR/USD

26/10 20:34
Sell
1.1615 11 Win
EUR/USD
ID: 12827

PREMIUM

26/10 17:53
Buy
1.6162 50 Win
PREMIUM
ID: 18826

AUD/CHF

26/10 08:19
Sell
0.6879 -30 Loss
AUD/CHF
ID: 18822

GBP/USD

25/10 11:37
Sell
1.3786 19 Win
GBP/USD
ID: 18812

NZD/CAD

22/10 19:19
Sell
0.8848 31 Win
NZD/CAD
ID: 18819

GBP/USD

21/10 13:55
Buy
1.3831 -30 Loss
GBP/USD
ID: 18811

EUR/USD

20/10 19:30
Sell
1.1650 45 Win
EUR/USD
ID: 18786

AUDCAD

18/10 08:38
Sell
0.9170 12 Win
AUDCAD
ID: 12783

XAU/USD

15/10 19:04
Sell
1789.5 116 Win
XAU/USD
ID: 18790

GBP/USD

15/10 14:31
Buy
1.3698 22 Win
GBP/USD
ID: 18785

CAD/CHF

14/10 23:33
Buy
0.7427 24 Win
CAD/CHF
ID: 18788

USD/CAD

14/10 22:00
Buy
1.2402 -40 Loss
USD/CAD
ID: 18772

USD/CAD

14/10 14:06
Buy
1.2502 -54 Loss
USD/CAD
ID: 18779

USD/JPY

13/10 13:25
Sell
113.45 -10 Loss
USD/JPY
ID: 18777

EUR/USD

12/10 14:10
Buy
1.1562 -3 Loss
EUR/USD
ID: 18773

EUR/USD

11/10 15:22
Sell
1.1584 14 Win
EUR/USD
ID: 18770

EURNZD

08/10 20:32
Sell
1.6700 50 Win
EURNZD
ID: 18769

GBP/USD

08/10 16:13
Buy
1.3594 14 Win
GBP/USD
ID: 12765

GBP/JPY

07/10 16:46
Sell
151.33 -36 Loss
GBP/JPY
ID: 18751

EUR/USD

06/10 21:55
Sell
1.1585 16 Win
EUR/USD
ID: 18762

AUD/USD

06/10 19:42
Buy
0.7234 28 Win
AUD/USD
ID: 18759

GBP/JPY

06/10 14:31
Sell
151.96 45 Win
GBP/JPY
ID: 18761

EUR/AUD

06/10 12:38
Sell
1.5963 16 Win
EUR/AUD
ID: 18757

XAU/USD

05/10 22:02
Buy
1756.3 -18 Loss
XAU/USD
ID: 18754

CHF/JPY

04/10 20:09
Sell
119.74 -7 Loss
CHF/JPY
ID: 12752

XAU/USD

04/10 08:22
Buy
1757.0 82 Win
XAU/USD
ID: 12744

EUR/GBP

01/10 18:03
Buy
0.8603 -34 Loss
EUR/GBP
ID: 18747

NZD/CHF

01/10 13:38
Sell
0.6446 32 Win
NZD/CHF
ID: 18742

CAD/JPY

30/09 22:11
Sell
87.95 -14 Loss
CAD/JPY
ID: 12733

NZD/CHF

29/09 19:59
Buy
0.6452 -25 Loss
NZD/CHF
ID: 12731

EUR/GBP

29/09 19:22
Sell
0.8625 -24 Loss
EUR/GBP
ID: 12712

GBP/JPY

29/09 18:31
Sell
151.39 24 Win
GBP/JPY
ID: 12722

AUD/CHF

28/09 21:14
Sell
0.6743 24 Win
AUD/CHF
ID: 18728

EUR/AUD

28/09 20:23
Sell
1.6136 23 Win
EUR/AUD
ID: 12723

EUR/GBP

28/09 19:00
Buy
0.8540 40 Win
EUR/GBP
ID: 18724

BTC/USD

28/09 15:13
Buy
41764 -139 Loss
BTC/USD
ID: 12720

GBP/CAD

27/09 17:12
Buy
1.7267 49 Win
GBP/CAD
ID: 12721

XAU/USD

27/09 14:54
Buy
1758.9 -38 Loss
XAU/USD
ID: 12718

AUD/CHF

27/09 08:36
Buy
0.6707 18 Win
AUD/CHF
ID: 12713

USD/CAD

24/09 18:49
Buy
1.2670 29 Win
USD/CAD
ID: 12711

XAU/USD

24/09 08:37
Buy
1750.2 -39 Loss
XAU/USD
ID: 12706

XAU/USD

21/09 19:31
Buy
1763.0 117 Win
XAU/USD
ID: 12704

AUD/NZD

21/09 07:36
Buy
1.0299 38 Win
AUD/NZD
ID: 12703

GBP/NZD

20/09 20:46
Buy
1.9511 -41 Loss
GBP/NZD
ID: 12701

XAU/USD

17/09 19:51
Buy
1762.0 -54 Loss
XAU/USD
ID: 12695

GBP/USD

16/09 16:35
Buy
1.3840 -30 Loss
GBP/USD
ID: 12694

XAU/USD

15/09 21:09
Buy
1797.5 -25 Loss
XAU/USD
ID: 12690

NZD/CHF

15/09 00:18
Sell
0.6560 32 Win
NZD/CHF
ID: 12688

AUD/CHF

14/09 13:52
Sell
0.6795 35 Win
AUD/CHF
ID: 12640

EUR/GBP

13/09 19:02
Buy
0.8558 -39 Loss
EUR/GBP
ID: 12680

USD/CAD

11/09 11:25
Buy
1.2645 68 Win
USD/CAD
ID: 12682

XAU/USD

10/09 20:41
Sell
1802.3 108 Win
XAU/USD
ID: 12678

XAU/USD

09/09 22:01
Sell
1794.3 73 Win
XAU/USD
ID: 12675

AUD/USD

08/09 16:27
Buy
0.7395 -38 Loss
AUD/USD
ID: 12670

XAU/USD

07/09 15:24
Wait
1820.8 0 Win
XAU/USD
ID: 12669

GBP/USD

07/09 07:49
Sell
1.3853 33 Win
GBP/USD
ID: 12664

GBP/JPY

03/09 19:39
Sell
152.13 27 Win
GBP/JPY
ID: 12663

GBP/USD

03/09 19:38
Buy
1.3835 28 Win
GBP/USD
ID: 12656

USD/CAD

03/09 08:00
Buy
1.2621 -57 Loss
USD/CAD
ID: 12658

CAD/CHF

01/09 14:34
Sell
0.7266 36 Win
CAD/CHF
ID: 1661

GBP/USD

31/08 22:04
Sell
1.3785 -20 Loss
GBP/USD
ID: 12655

USD/CHF

30/08 15:48
Buy
0.9105 40 Win
USD/CHF
ID: 12649

CHF/JPY

27/08 14:58
Buy
119.80 30 Win
CHF/JPY
ID: 12636

EUR/CAD

25/08 07:51
Buy
1.4853 -30 Loss
EUR/CAD
ID: 12634

AUD/USD

23/08 18:39
Sell
0.7138 -42 Loss
AUD/USD
ID: 12632

XAU/USD

23/08 09:03
Sell
1782.0 50 Win
XAU/USD
ID: 12622

EUR/AUD

19/08 16:25
Buy
1.6130 122 Win
EUR/AUD
ID: 12626

XAU/USD

19/08 10:17
Wait
1783.9 94 Win
XAU/USD
ID: 12623

XAU/USD

18/08 22:00
Sell
1787.5 75 Win
XAU/USD
ID: 12616

XAU/USD

17/08 21:15
Buy
1786.0 40 Win
XAU/USD
ID: 12606

XAU/USD

13/08 20:53
Buy
1757.4 43 Win
XAU/USD
ID: 12604

XAU/USD

13/08 14:04
Sell
1755.3 -17 Loss
XAU/USD
ID: 12581

OIL

11/08 10:39
Sell
73.07 537 Win
OIL
ID: 12586

GBP/CAD

11/08 06:55
Buy
0.7410 -58 Loss
GBP/CAD
ID: 12587

XAU/USD

06/08 18:35
Sell
1800.3 53 Win
XAU/USD
ID: 1582

EUR/AUD

03/08 21:37
Sell
1.6110 22 Win
EUR/AUD
ID: 12566

GBP/CHF

29/07 14:15
Buy
1.2658 22 Win
GBP/CHF
ID: 12558

XAU/USD

28/07 11:28
Buy
1798.5 75 Win
XAU/USD
ID: 1549

EUR/USD

26/07 16:45
Buy
1.1769 29 Win
EUR/USD
ID: 12554

XAU/USD

26/07 15:17
Sell
1805.9 -41 Loss
XAU/USD
ID: 12552

XAU/USD

26/07 08:39
Sell
1799.8 -62 Loss
XAU/USD
ID: 12548

EUR/USD

23/07 14:24
Buy
1.1774 -10 Loss
EUR/USD
ID: 1547

GBP/CAD

22/07 15:22
Wait
1.7278 20 Win
GBP/CAD
ID: 12544

AUD/NZD

22/07 09:03
Sell
1.0575 15 Win
AUD/NZD
ID: 12503

EUR/JPY

16/07 09:40
Buy
130.23 -51 Loss
EUR/JPY
ID: 12508

GBP/NZD

15/07 17:16
Buy
1.9700 100 Win
GBP/NZD
ID: 12507

XAU/USD

15/07 12:55
Sell
1825 -4 Loss
XAU/USD
ID: 12493

USD/CAD

14/07 21:22
Buy
1.2460 20 Win
USD/CAD
ID: 12495

GBP/USD

14/07 19:36
Buy
1.3850 29 Win
GBP/USD
ID: 12502

14/07 18:54
Sell
1813.9 39 Win
ID: 12491

14/07 08:30
Sell
1807 -6 Loss
ID: 12474

BTC/USD

13/07 22:43
Buy
33723 1277 Win
BTC/USD
ID: 12484

GBP/JPY

13/07 19:06
Sell
153.04 39 Win
GBP/JPY
ID: 12490

EUR/USD

13/07 11:02
Buy
1.1875 -32 Loss
EUR/USD
ID: 12467

EUR/CHF

10/07 14:46
Buy
1.0849 26 Win
EUR/CHF
ID: 12471

EUR/CHF

10/07 14:46
Buy
1.0839 41 Win
EUR/CHF
ID: 12472

AUD/USD

09/07 17:30
Buy
0.7423 22 Win
AUD/USD
ID: 12463

XAU/USD

09/07 09:04
Sell
1812.7 50 Win
XAU/USD
ID: 12461

EUR/JPY

09/07 09:03
Buy
129.81 -50 Loss
EUR/JPY
ID: 12458

GBP/AUD

09/07 09:02
Sell
1.8471 -52 Loss
GBP/AUD
ID: 12454

XAU/USD

09/07 09:01
Sell
1804 7 Win
XAU/USD
ID: 12452

EUR/USD

09/07 09:00
Buy
1.1845 15 Win
EUR/USD
ID: 12450

EUR/USD

09/07 08:59
Sell
1.1892 16 Win
EUR/USD
ID: 12466

NZD/CHF

08/07 23:48
Buy
0.6394 -40 Loss
NZD/CHF
ID: 12459

08/07 15:01
Buy
1798.5 100 Win
Tín Hiệu Giá PIPs Phân Tích Kết quả
ID: 1932

XAU/USD

08/03 13:50
Sell
2000 -6 Loss
XAU/USD
ID: 12927

OIL

19/01 16:48
Sell
85.75 75 Win
OIL
ID: 12920

XAU/USD

11/01 22:13
Sell
1809.7 68 Win
XAU/USD
ID: 12917

XAU/USD

10/01 23:58
Buy
1792.7 90 Win
XAU/USD
ID: 12914

XAU/USD

06/01 22:12
Buy
1794.5 120 Win
XAU/USD
ID: 12911

XAU/USD

06/01 13:39
Buy
1808.9 -43 Loss
XAU/USD
ID: 12906

AUD/CAD

05/01 18:48
Buy
0.9177 46 Win
AUD/CAD
ID: 12907

XAU/USD

04/01 19:30
Buy
1803.6 -49 Loss
XAU/USD
ID: 12904

GBP/USD

04/01 15:33
Sell
1.3472 -18 Loss
GBP/USD
ID: 12901

AUD/USD

03/01 20:55
Sell
0.7261 33 Win
AUD/USD
ID: 12900

USD/JPY

30/12 13:35
Buy
114.81 25 Win
USD/JPY
ID: 12898

EUR/USD

28/12 21:13
Buy
1.1324 -4 Loss
EUR/USD
ID: 12892

AUD/NZD

24/12 15:01
Buy
1.0562 48 Win
AUD/NZD
ID: 1894

PREMIUM

24/12 08:29
Sell
1.0592 79 Win
PREMIUM
ID: 12895

EUR/USD

23/12 16:05
Sell
1.1338 28 Win
EUR/USD
ID: 12891

CHF/JPY

20/12 14:26
Buy
122.87 -17 Loss
CHF/JPY
ID: 1888

XAU/USD

15/12 15:22
Buy
1783.7 73 Win
XAU/USD
ID: 1886

GBP/USD

08/12 19:49
Buy
1.3239 -56 Loss
GBP/USD
ID: 12884

GBP/USD

02/12 20:21
Buy
1.3277 53 Win
GBP/USD
ID: 12883

XAU/USD

30/11 22:25
Sell
1795.2 137 Win
XAU/USD
ID: 1874

BTC/USD

26/11 16:52
Buy
56000 -2000 Loss
BTC/USD
ID: 12879

XAU/USD

24/11 18:15
Buy
1793.4 -54 Loss
XAU/USD
ID: 1643

APPLE

24/11 11:08
Buy
147 15 Win
APPLE
ID: 1877

EUR/USD

22/11 17:35
Sell
1.1263 -27 Loss
EUR/USD
ID: 12875

XAU/USD

19/11 18:26
Sell
1863.8 56 Win
XAU/USD
ID: 1871

CAD/CHF

19/11 05:23
Buy
0.7323 22 Win
CAD/CHF
ID: 1869

GBP/CAD

18/11 20:54
Buy
1.6979 27 Win
GBP/CAD
ID: 1867

GBP/USD

18/11 20:03
Sell
1.3497 19 Win
GBP/USD
ID: 1863

EUR/AUD

15/11 15:02
Buy
1.5672 -72 Loss
EUR/AUD
ID: 1856

MANAUSD

13/11 07:45
Buy
2.6441 4412 Win
MANAUSD
ID: 1861

GBP/USD

12/11 08:07
Sell
1.3402 49 Win
GBP/USD
ID: 1858

EUR/CAD

10/11 06:40
Sell
1.4439 16 Win
EUR/CAD
ID: 12855

PREMIUM

08/11 23:42
Buy
1815.9 83 Win
PREMIUM
ID: 1851

CHF/JPY

08/11 10:46
Buy
124.26 19 Win
CHF/JPY
ID: 1852

PREMIUM

06/11 07:32
Sell
1793.2 111 Win
PREMIUM
ID: 1849

GBP/USD

04/11 10:44
Buy
1.3681 -14 Loss
GBP/USD
ID: 1846

GBP/USD

02/11 14:07
Sell
1.3682 45 Win
GBP/USD
ID: 18840

EUR/USD

01/11 06:41
Sell
1.1640 16 Win
EUR/USD
ID: 1845

EUR/USD

30/10 06:48
Buy
1.1595 -25 Loss
EUR/USD
ID: 18838

GBP/USD

28/10 09:40
Buy
1.3728 15 Win
GBP/USD
ID: 18835

GBP/USD

27/10 16:24
Buy
1.3775 -38 Loss
GBP/USD
ID: 12828

EUR/USD

27/10 06:49
Buy
1.1601 17 Win
EUR/USD
ID: 18830

EUR/CHF

26/10 19:22
Sell
1.0697 15 Win
EUR/CHF
ID: 18825

EUR/AUD

26/10 09:57
Buy
1.5538 -82 Loss
EUR/AUD
ID: 18824

EUR/USD

25/10 14:26
Sell
1.1660 16 Win
EUR/USD
ID: 18820

AUD/USD

22/10 22:34
Sell
0.7493 -7 Loss
AUD/USD
ID: 18814

AUD/CHF

21/10 15:52
Sell
0.6903 24 Win
AUD/CHF
ID: 1818

PREMIUM

21/10 08:46
Buy
1.2331 69 Win
PREMIUM
ID: 12768

EUR/USD

18/10 08:44
Sell
1.1547 -39 Loss
EUR/USD
ID: 18793

XAU/USD

18/10 08:37
Buy
1787.3 -19 Loss
XAU/USD
ID: 18791

XAU/USD

15/10 14:49
Buy
1788.1 -11 Loss
XAU/USD
ID: 12784

UKOIL

15/10 08:13
Sell
83.16 -95 Loss
UKOIL
ID: 18787

EUR/USD

14/10 23:30
Sell
1.1599 15 Win
EUR/USD
ID: 18774

GBP/JPY

14/10 14:07
Sell
154.01 -93 Loss
GBP/JPY
ID: 18782

BTC/USD

13/10 17:19
Buy
54600 107 Win
BTC/USD
ID: 12775

GBP/USD

12/10 15:44
Sell
1.3663 93 Win
GBP/USD
ID: 18776

GBP/USD

11/10 20:50
Buy
1.3624 -4 Loss
GBP/USD
ID: 12767

GBP/JPY

08/10 23:18
Sell
152.15 -45 Loss
GBP/JPY
ID: 18771

NZD/CAD

08/10 16:31
Buy
0.8676 7 Win
NZD/CAD
ID: 18766

XAU/USD

07/10 20:18
Sell
1765.9 139 Win
XAU/USD
ID: 18760

EUR/NZD

07/10 11:23
Sell
1.6732 61 Win
EUR/NZD
ID: 18764

EUR/USD

06/10 21:53
Buy
1.1539 16 Win
EUR/USD
ID: 18763

XAU/USD

06/10 15:57
Buy
1748.3 -8 Loss
XAU/USD
ID: 18758

GBP/USD

06/10 14:05
Sell
1.3612 19 Win
GBP/USD
ID: 18756

EUR/CHF

05/10 22:02
Buy
1.0739 22 Win
EUR/CHF
ID: 18755

USD/CHF

05/10 07:55
Buy
0.9238 22 Win
USD/CHF
ID: 18753

XAU/USD

04/10 16:08
Buy
1750.0 20 Win
XAU/USD
ID: 12750

CHF/JPY

01/10 20:07
Buy
119.30 30 Win
CHF/JPY
ID: 18749

GBP/USD

01/10 15:34
Buy
1.3456 15 Win
GBP/USD
ID: 12737

CAD/CHF

01/10 10:25
Buy
0.7320 62 Win
CAD/CHF
ID: 12741

GBP/USD

30/09 16:40
Buy
1.3437 28 Win
GBP/USD
ID: 18732

GBP/USD

29/09 19:52
Sell
1.3546 81 Win
GBP/USD
ID: 18735

CHF/JPY

29/09 19:13
Buy
119.72 22 Win
CHF/JPY
ID: 18725

GBP/CHF

28/09 21:15
Buy
1.2593 -36 Loss
GBP/CHF
ID: 18730

EUR/AUD

28/09 20:48
Sell
1.6103 -22 Loss
EUR/AUD
ID: 18727

EUR/GBP

28/09 19:50
Wait
0.8608
EUR/GBP
ID: 12696

EUR/NZD

28/09 17:25
Buy
1.6600 180 Win
EUR/NZD
ID: 12709

EUR/USD

28/09 14:11
Sell
1.1727 54 Win
EUR/USD
ID: 12719

GBP/AUD

27/09 15:00
Buy
1.8758 53 Win
GBP/AUD
ID: 12707

USD/CHF

27/09 14:53
Buy
0.9237 40 Win
USD/CHF
ID: 12717

XAU/USD

24/09 19:01
Sell
1756.6 74 Win
XAU/USD
ID: 12714

GBP/USD

24/09 17:59
Sell
1.3723 27 Win
GBP/USD
ID: 12708

GBP/USD

22/09 20:46
Buy
1.3659 -42 Loss
GBP/USD
ID: 12705

EUR/USD

21/09 07:37
Buy
1.1717 13 Win
EUR/USD
ID: 12697

CAD/CHF

20/09 20:47
Sell
0.7280 15 Win
CAD/CHF
ID: 12700

AUD/NZD

20/09 11:22
Buy
1.0331 -16 Loss
AUD/NZD
ID: 12677

AUD/USD

17/09 08:37
Sell
0.7366 86 Win
AUD/USD
ID: 12699

CHF/JPY

16/09 16:34
Buy
118.50 -11 Loss
CHF/JPY