Dầu Brent phục hồi lên mốc 100$

Dầu thô Brent dầu đang chuyển động lên mức cao so với đầu năm mới và nhìn thấy trên khóa học để kiểm tra cao năm 2018 của nó.

Dầu Brent  phục hồi lên mốc 100$

 

Target được nâng lên 100$Dầu thô Brent dầu đang chuyển động lên mức cao so với đầu năm mới và nhìn thấy trên khóa học để kiểm tra cao năm 2018 của nó. Các nhà chiến lược tại Credit Suisse lưu ý rằng dầu Brent có thể có khả năng đạt mức 100 đô la.