Giá Litecoin tạo pitstop ở mức 163 đô la trước khi LTC kích hoạt đợt tăng giá 40%

Giá Litecoin đã không thể duy trì đà tăng của nó bắt đầu vào ngày 30 tháng 9. Sự bất lực này của người mua đã dẫn đến sự sụp đổ vào ngày 27 tháng 9. Mặc dù sự sụt giảm này có thể tiếp tục, nhưng nó sẽ tạo tiền đề cho một bước đi mới.

Điểm tin thị trường 13/10.

 

  • Giá Litecoin đang tạm dừng sau khi giảm 9% vào ngày 28 tháng 10.
  • LTC có thể tiếp tục giảm thêm 9% nữa để kiểm tra lại sàn hỗ trợ ổn định ở mức $ 163,89.
  • Một đợt bật lên từ rào cản này có thể bắt đầu một đợt tăng mới lên $ 232,94.

 

First look

Giá Litecoin đã không thể duy trì đà tăng của nó bắt đầu vào ngày 30 tháng 9. Sự bất lực này của người mua đã dẫn đến sự sụp đổ vào ngày 27 tháng 9. Mặc dù sự sụt giảm này có thể tiếp tục, nhưng nó sẽ tạo tiền đề cho một bước đi mới.